• کد ملی به منزله کد رهگیری شما می باشد.
  • لطفا عکس ۳۰۰ dpi با فرمت jpg. ارسال نمایید
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    لطفا رزومه با فرمت pdf را بارگذاری نمایید.