هیأت داوران جشنواره:

 • n00054191 b

   دکتر حسن بلخاری

 • davar 11

  علی اکبر امین تفرشی

 • davar 12

   دکتر محمود دهقان

 • 1226154 677

  غلامرضا نامی

 • davar 05

  خسرو رفیعی

 • davar 08

  امیرعلی آقایاری

 • photo 2017 07 18 23 53 28

  روح ا... حجازی

دبیر جشنواره:

 • n00054191 b

  دکتر حسن بلخاری

هیأت اجرایی جشنواره:

 • davar 05

  خسرو رفیعی

 • davar 08

  امیرعلی آقایاری

 • IMG 20170201 173939

  عرفان بیانی

 • davar 10

  علی قیداری

 • mrs

  الهام تقی پور