اطلاعات جشنواره

دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد، به ابتکار بانک پاسارگاد و بمنظور ایجاد فرصت برای ارائه ایده ها و نگاه های مختلف به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و همچنین اهدای عضو برگزار می گردد. هدف جشنواره جلب افکار عمومی به موضوعات فوق و مشارکت اقشار مختلف مردم در جشنواره می باشد.

 • بخش های اصلی جشنواره

  حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

  تکریم خانواده و حقوق اجتماعی

  اهدای عضو

  بخش جنبی جشنواره: ایده های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده اند.

 • قوانین و مقررات جشنواره

  زمان آثار ارائه شده بیش از 180ثانیه نباشد طرح و ایده اثر باید در یک صفحه A4ارائه شود. سازندگان آثار حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396 فرصت دارند تا نسخه نهایی اثر خود را همراه با عکس کارگردان(پس از ثبت نام در سایت) برای دبیرخانه ارسال کنند

  ارسال ایده های بخش جنبی باید فقط از طریق ایمیل idea@pasargadfilmfest.ir انجام شود.

 • جوایز جشنواره

  جوایز جشنواره در هر بخش برای نفرات اول تا چهارم

  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال
  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال
  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال
  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال
  تندیس جشنواره + لوح سپاس و مبلغ 10 میلیون ریال برای 4 ایده برتر در هر بخش.